Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev Cajevec.si

1. Uvodne dolocbe

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse uporabnike, ki se nahajajo na spletnih straneh na naslovu http://www.cajevec.si/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je avtorsko delo in last Dravasofta in Cajevec.si ter je informativne narave. Šteje se, da je vsak uporabnik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

2. Omejitev pravice reproduciranja vsebin

Cajevec.si ne odgovarja za uporabo spletnih strani na naslovu http://www.cajevec.si/ in za morebitno škodo povzroceno z uporabo tam nahajajocih se spletnih vsebin.
Cajevec.si si prizadeva za pravilnost informacij ter ima pravico vse vsebine spremeniti kadarkoli, brez obveznosti po obvešcanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzrocenih sprememb. Clanki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh http://www.cajevec.si/ so lahko reproducirani le v nekomercialne, osebne namene.
Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez navedbe vira. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

3. Sprememba splošnih pogojev in izkljucitev odgovornosti

Dravasoft si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Cajevec.si zavraca vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala uporabnikom zaradi vsebin objavljenih na spletni strani http://www.cajevec.si/ .

4. Varovanje podatkov, vprašanja in reklamacije uporabnikov

Dravasoft bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.cajevec.si/ razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo. Za posamezna vprašanja se uporabniki lahko obrnejo na elektronski naslov info@cajevec.si. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.